YEVTUSHENKO, Yevgeny

Yevgeny Aleksandrovich Gangus; Евгений Александрович Евтушенко, Evgeny Evtushenko [U.S. press], Yevgeny Yevtushenko, also known as ‘Zhenya’

18 July 1933 – 1 April 2017

Birthplace: Zima, Irkutsk Oblast, United Soviet Socialist Republic (USSR) [Today: Zima, Russia]

Russian author, director, editor, educator, playwright & poet

YEVTUSHENKO, Yevgeny